Tgl: 03/03/2021
Nota: 13319
Nama: Arifin
Tujuan: Kebumen
Kurir: J&T
No. Resi: JD0111621776
Tgl: 01/03/2021
Nota: 13320
Nama: Arif Wahyudi
Tujuan: Jakarta
Kurir: Pos
No. Resi: 44114C2UC000039
Tgl: 27/02/2021
Nota: 13317
Nama: Frangky Nahumury
Tujuan: Jayapura Utara
Kurir: JNE
No. Resi: 023960014324621
Tgl: 26/02/2021
Nota: 13311
Nama: Rivanda Idiyanto
Tujuan: Jakarta
Kurir: JNE
No. Resi: 023960014243421
Tgl: 25/02/2021
Nota: 13229
Nama: Helmi MD Hanif
Tujuan: Malaysia
Kurir: EMS
No. Resi: EE203892885ID
Tgl: 24/02/2021
Nota: 13304
Nama: Hari T. Wibowo
Tujuan: Jakarta
Kurir: JNE
No. Resi: 023960013748821
Tgl: 20/02/2021
Nota: 13302
Nama: Dodi Topani
Tujuan: Jakarta
Kurir: JNE
No. Resi: 023960011945121
Tgl: 18/02/2021
Nota: 13301
Nama: Didi Suhardi
Tujuan: Arut Selatan
Kurir: JNE
No. Resi: 023960012361421
Tgl: 17/02/2021
Nota: 13300
Nama: Antonius Banu K.
Tujuan: Sleman
Kurir: JNE
No. Resi: 023960012075121
Tgl: 17/02/2021
Nota: 13297
Nama: Andi Sumawinata
Tujuan: Pontianak
Kurir: JNE
No. Resi: 023960012076021